úterý 15. října 2019

ŘÍJEN

Příští neděli (20.10) se budou konat SPOLEČNÉ bohoslužby  Pelhřimova a Strměch - v kostele ve Strměchách - již od 10ti hod. pod vedením Ondřeje Rumla, Petra Tureckého - v rámci konfirmačního víkendu, který bude probíhat na strměské faře (kde bude od pátku přítomno ještě více různých farářů z našeho seniorátu). 

Kázat bude Ondřej Ruml, eucharistickou část bohoslužeb povedu já.

Bude vysluhována sv. večeře Páně a budeme slavit zároveň díkčinění..

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 Biblická hodina se koná každou středu v 17,30 ve sborovém domě - nyní probírame několik oddílů ze starozákonních knih a představujeme na nich myšlení významného amerického teologa Waltera Brueggemana.

čteme z knihy:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Biblická hodina se bude též konat tento týden ve čtvrtek v 18hodin na faře ve Strměchách.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 V neděli 27. října bude v Pelhřimově kázat Pavla Jandečková, farářka ze Sedlec-Prčice. Ve Strměchách bude kázat Tomáš Trusina.


pondělí 7. října 2019

Změna času bohoslužeb!

POZOR POZOR
od příštího týdne bude změněn čas bohoslužeb:
Pelhřimov 9hod.
Strměchy 11hod.

A POZOR POZOR
dne 20.10. se budou konat společné bohoslužby ve Strměchách od 10ti hod. a povede je Ondřej Ruml!

A POZOR POZOR
Fotky z instalace!

výstava