sobota 11. dubna 2020

Boží hod velikonoční

Milí přátelé,

Posílám vám bohoslužby, jejichž součástí je vysluhování Svaté večeře Páně.Věřím, že můžeme společně prožít událost Svaté večeře Páně.
Věřím, že vzkříšený Kristus překonává časnost našich těl, dnes toto vítězství můžeme společně symbolicky vyznat.
Slavení SVP není podmíněno ani vázáno, na speciální (neřku-li svatý) prostor. Slavení SVP je duchovní realitou, která je hlubší, než realita tělesná.
(Žalmy 56:5  V Boha, jehož slovo chválím, v Boha doufám, nebojím se, co mi může udělat tělo?)
Věřím, že naše společenství nemůže zničit nebo narušit nemožnost potkat se při slavení bohoslužeb v modlitebně či kostele.
A tak - i když jednotlivě každý se svou rodinou nebo sám (podle situace a podmínek, kde žije) - přesto jsme spojeni, víme o sobě, telefonujeme si, modlíme se jedni za druhé, neseme břemena jedni druhých, jsme spojeni.
Protože láska je mocnější než smrt. Právě tuto rovinu, nejhlubší rovinu velikonoce dokládají.
Kdy jindy slavit vítěství Kristovo, než právě teď, když jsme zdánlivě bezmocní, protože se nesmíme ani podat ruce na znamení bratrství a jednoty uprostřed společenství? Právě nyní se reálně sukutečňuje naše víra, vždyť Bůh tělo překonal, věříme, že přemohl i smrt a časnou tělesnost.
Z toho mám radost!

Můžete si tedy (tam, kde zrovna budete) připravit chléb a pohár vína a spolu se mnou (byť nezvykle, ale přesto) přijímat chléb a víno při puštěném videu bohoslužeb, které jsem poslal.
V rodině si můžete chléb a víno vysloužit navzájem, vždyť nejsme vázaní na kněze-prostředníka.
Věřím, že všichni, kdo jsou pokřtění, mají účast na kněžství Ježíše Krista. 

Dnešní přijímání těla a krve Kristovy je vyznáním i demonstrací víry, že Kristus zvítězil.
Vždyť ani nemoc ani panika ani strach ani virus ani výšiny ani hlubiny, ani co jiného v celém tvorstvu nedokáže nás odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu. (Římanům 8:39)

P.T.

výstava