čtvrtek 22. prosince 2022

VÁNOCE

 Milí přátelé, přeji vám hluboké prožití vánočních svátků:

"Matouš 1:22  To všechno se stalo, aby se splnilo, co řekl Hospodin ústy proroka:
23  `Hle, panna počne a porodí syna a dají mu jméno Immanuel´, to jest přeloženo `Bůh s námi´."

Těšíme se na setkání při bohoslužbách!

====================

Sobota 24.12 – Pelhřimov 9hod. dětská vánoční slavnost
11hod Humpolec – SVP

25. 12. Pelhřimov 9hod SVP
Strměchy 11hod SVP

Pondělí 26.12.
Pelhřimov 9hod SVP

1. ledna: Pelhřimov 9hod. host: Mikuláš Vymětal
Strměchy 11hod host: Mikuláš Vymětal


====================

8. ledna se Petr Turecký střídá s Danem Matějkou

ekumenická bohoslužba - 14. ledna v 18hod. proběhne v prostorách naší modlitebny

6. ledna v 18 hod proběhne poslechový pořad s redaktorem Radia Wave Petrem Wagnerem na téma zrození moderní hudby

====================


Na webových stránkách ústředí ČCE /ustredicce.e-cirkev.cz/sborova-zasilka/2022/ je pro vás připravena čerstvá sborová zásilka.

výstava